Prihlásenie / Registrácia
+421 907 158 533 (Po-Pia: 9:00 - 16:00)

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek e-mailom, alebo len návštevníkom nášho webu, zverujete nám osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov). Legislatívna v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenie (EÚ) 2016/679 a zákon SR č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov.
 

Kto je správca?

Spoločnosť K3 plus, s.r.o. , IČO: 44114559, so sídlom Nejedlého 14, 841 02 Bratislava, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Vložka č.: 52011/B, Odd.: Sro, ktorá prevádzkuje internetovú stránku / internetový obchod www.bagabaga.sk . Vaše osobné údaje spracúvame ako správca, t.j. určujeme ako budú osobné údaje spracované, za akým účelom, akú dlhú dobu a tiež vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.
 

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle +421-907-158533, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: info@bagabaga.sk .
 

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákon o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:
 • Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu
 • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovávania osobných údajov, umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefón, fakturačná resp. dodacia adresa nutne potrebujeme k naplneniu zmluvy (napr. prístup do aplikácie, zaslanie potvrdenia objednávky, dodanie objednaného tovaru, prípadne kontaktovanie v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí)
 • Vedenie účtovníctva . Ak ste našimi zákazníkmi, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti, t.j. vystavovanie a evidencia daňových dokladov
 • Marketing, zasielanie newslettrov (noviniek cez e-mail) - Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, pohlavie, e-mail. Ďalej na čo klikáte v e-maili a kedy ho najčastejšie využívate za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ naším zákazníkom nie ste, zasielame Vám newslettre len na základe Vášho súhlasu, a to po dobu 10 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas kedykoľvek, odvolať použitím odkazu na odhlásenie, ktorý sa nachádza v každom našom zaslanom e-maily.
 • Pokročilý marketing - na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať taktiež inšpiratívne ponuky tretích strán, alebo využiť Vašu e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku / Instagrame, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu pokým neuplynie premlčacia doba, pokiaľ zákon nestanový dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
 

Cookies

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a odkiaľ prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazovaných webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, nakoľko veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Pre cielenie reklamu budú cookies spracované len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prehliadať taktiež aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači jednoducho zakázať.
 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú dnešnému poznaniu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby to boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, alebo zničení vašich osobných údajov. Internetový obchod www.bagabaga.sk používa na komunikáciu so zákazníkom 256-bitový SSL certifikát.
 

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

K Vaším osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácii, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí dáta vedia chrániť ešte lepšie ako mi a na dané spracovanie sa špecializujú.

Jedná sa o poskytovateľov nasledujúcich platforiem:
 • SmartSelling, a.s. (SmartEmailing – zasielanie newsletterov)
 • iPodnik, s.r.o. (serverové hostingové služby)
 • Facebook
 • Google
 • Monumental, s.r.o. (e-shop - programovanie)
 • Webglobe – Yegon, s.r.o. (webhostingové služby)
 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. (kuriérske služby)
 • Slovenská pošta, a.s. (kuriérske služby)
 • Zásielkovňa, s.r.o. (kuriérske služby)
 • Heureka Shopping, s.r.o. (zákaznícke recenzie)
Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, alebo sprostredkovateľov pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám, že v takom prípade budeme pri výbere spracovateľa klásť minimálne také isté nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.
 

Posielanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracúvame výhradne v Európskej únii, alebo v krajinách, ktoré zaisťujú požadovanú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.
 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte celý rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@bagabaga.sk .

Máte právo na informácie , ktoré si plníme touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Prostredníctvom práva na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a do 30 dní Vám doložíme aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u Vás niečo zmení, alebo zistíte, že Vaše osobné údaje sú neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzené spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje. Domnievate sa, že spracúvame Vaše údaje nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel ich spracovania. Príklad: odhlásenie z newslettra obmedzuje účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.

Právo na prenositeľnosť - pokiaľ by ste chceli Vaše osobné údaje preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri použití práva na prístup, len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Údaje sme schopný poskytnúť do 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý) – nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje, ktoré evidujeme v našom systéme, tak isto aj od našich spracovateľov údajov a aj zo všetkých záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, napríklad daňové doklady je potrebné evidovať po dobu stanovenú zákonom. V takomto prípade zmažeme všetky také údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať prostredníctvom zaslaného e-mailu.

Sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov - pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, keď budete o tomto podozrení kontaktovať najprv nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne pochybenie napraviť. Odhlásenie so zasielania newslettrov a obchodných ponúk - e-maily s inšpiráciou, články, alebo produkty so službami Vám zasielame, keďže ste nás zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielanie je vždy len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je zaslaný v každom e-maily..
 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami . Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v bode IV. Obchodných a reklamačných podmienok spoločnosti K3 plus, s.r.o.

Tieto zásady spracovania osobných údajov sú platné od 22.5.2018.